ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW (W TYM ALKOHOLOWYCH) W TRAKCIE KŁODAWSKIEJ MAJÓWKI 18.05.2019r.
ORAZ
DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI STOISK HANDLOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH / WESOŁYCH MIASTECZEK / PLACÓW ZABAW

Termin składania ofert upłynął 01.03.2019r., o godzinie 14.00.
Z otrzymanych, najlepszą ofertę dotyczącą wszystkich stoisk związanych gastronomią, handlem i rekreacją (tzw. wyłączność placu) złożyła firma GastroMax S.C. z Bogdańca.

Jarosław Pikuła
dyrektor GOK